TIMOVI

Naša organizacija počiva na slobodarskoj tradiciji. Aktivnosti se organizuju kroz rad u timovima. Broj timova nije ograničen. Neki su trajni, drugi privremeni. Pojedini timovi su mali, pojedini imaju složenu organizaciju. Timove formira predsedništvo odlukom kojom definiše okvire delovanja timova, koordinatora i pravila tima. Svaki i bilo koji član može uvek predložiti formiranje tima. Grupa oktobar će podržati svaki stvaralački i kreativni rad i omogućiće slobodu delovanja. Ciljevi organizacije i principi manifesta su orjentiri za rad timova. Pojedini timovi su od posebnog značaja.Pridružite se timu ili predložite svoj tim. Decentralizacija je temelj svake slobode. Timovi imaju autonomiju.

Kliknite na tim koji vas zanima / Click on the team you are interested in

Timovi od posebnog značaja Slobodarskog saveza Srbije - Grupe oktobar

Teams of special importance for the Freedom Alliance of Free Serbia - October Group

Illustration

Tim za identifikaciju putinovih agenata u Republici Srbiji (TIPARS)

Koordinator: predsednik

Illustration

Tim za humanitarnu pomoć izbeglicama iz Ukrajine (THPIU)

Koordinator: NS

Illustration

Tim za anti-hibridne i anti-propagandne operacije (TAHAP)

Koordinator: AA

Illustration

Anti-Putin tim (APT)

Koordinator: SG

Illustration

Tim za otkrivanje strateške korupcije (TOSK)

Koordinator: CS

Illustration

Tim 1999 (T99)

Koordinator: ND

Illustration

Tim za nacionalnu politiku (TNP)

Koordinator: predsednik

Illustration

Tim za sajber bezbednost (TSB)

Koordinator: BV

Illustration

Tim za građansko delovanje (TGD)

Koordinator: AD

Illustration

Tim za terenske akcije (TTA)

Koordinator: ID

Illustration

Kreativni tim (KT)

Koordinator: NN