TOSK

For English: scroll

Tim za otkrivanje strateške korupcije (TOSK)
Suverenost Republike Srbije ugrožena je strateškom korupcijom koja se sprovodi prema najvažnijim političkim i državnim funkcionerima. Republika Srbija je trentno ugrožena strateškom korupcijom koju sprovodi režim Vladimira Putina u interesu sprečavanja Srbije da donosi odluke u svoju korist. Ova strateška korupcija sprovodi se kroz naftne i gasne poslove, ali i kroz omogućavanje izabranoj grupi državljana Srbije da pod povlašćenjim uslovima posluju u Ruskoj Federaciji i tako stiču bogatstvo koje potom koruptivno koriste u Srbiji radi ostvarivanje interesa režima Vladimira Putina.

TOSK ima zadatak razotkrivanja svake vrste strateške korupcije koja ugrožava suverenitet Republike Srbije i dovodi Srbiju u potlačeni položaj, ili u nemogćnost da donosi odluke u svom interesu.

Strategic Corruption Detection Team (TOSK)
The sovereignty of the Republic of Serbia is threatened by strategic corruption that is carried out against the most important political and state officials. The Republic of Serbia is currently threatened by strategic corruption carried out by Vladimir Putin's regime in the interest of preventing Serbia from making decisions in its own favor. This strategic corruption is carried out through oil and gas operations, but also through enabling a selected group of Serbian citizens to do business in the Russian Federation under preferential conditions and thus acquire wealth that they then corruptly use in Serbia to achieve the interests of Vladimir Putin's regime.

TOSK has the task of exposing any type of strategic corruption that threatens the sovereignty of the Republic of Serbia and puts Serbia in an oppressed position, or in the inability to make decisions in its own interest.