MANIFESTI

Polazeći od izazova vremena u kojem živimo, potrebama društva kojem pripadamo, nadama koje imamo i vere u bolju sutrašnjicu koju gajimo,
Shvatajući svetu potrebu oslobođenja umova današnjice, osećajući poštovanje prema generacijama iza nas ali privrženost prema budućim naraštajima, noseći ideju slobode u srcima,
Uviđajući sadašnje prioritete našeg društva,
Mi, Slobodarski savez slobodne Srbije GRUPA OKTOBAR, na osnovu naših akata o ustrojstvu i naših običaja koji na prvo mesto stavljaju čoveka, čiste savesti donosimo ovaj:

MANIFEST - I

Sloboda našeg društva postiže se kroz oslobođenje od porobljavajućih uticaja diktatorskih režima,
Identifikujemo režim Vladimira Putina, predsednika Ruske Federacije, kao režim koji ima za cilj psihološko a time i svako drugo porobljavanje društva Srbije u interesu režima Vladimira Putina,
Identifikujemo velike napore režima Vladimira Putina usmerene na to da društvo Srbije stavi u sebi podređen položaj, i na to da rukovodstvo Republike Srbije donosi odluke u korist tog režima umesto u korist građana Srbije,
Identifikujemo velike finansijske operacije preko naftnih i gasnih kompanija u Republici Srbiji koje imaju za cilj finansiranje agenata u javnom prostoru radi nametanja Srbiji pro-Putinovog obrasca mišljenja, na štetu interesa Srbije, što je činjenica koja traje najmanje deceniju,
Identifikujemo veliki broj agenata Vladimira Putina u srži državne uprave Republike Srbije, ali i među donosiocima najvažnijih odluka, kojima je interes režima Vladimira Putina važniji od interesa građana Srbije i koji takvo delovanje imaju i takve odluke i donose,
Identifikujemo da agenti Vladimira Putina u Srbiji kao sredstvo borbe za ostvarivanje interesa režima kojem pripadaju koriste napade na osnovna prava čoveka i građana, a posebno napade na demokratiju koja nam je garantovana Ustavom naše države,
Identifikujemo da je njihovo sredstvo borbe takođe i sejanje mržnje u društvu Srbije prema susednim narodima i državama, kao i sejanje mržnje prema Zapadu, zloupotrebom medija i društvenih mreža, posebno iracionalnim prenaglašavanjem i emotivnim provociranjem,
Identifikujemo da agenti Vladimira Putina u Srbiji za cilj imaju i udaljavanje Srbije od Evropske Unije i sprečavanje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji, kao deo strateških interesa i strateškog planiranja režima Vladimira Putina, pri čemu i zbog čega svakodnevno sprovode napade na temeljne evropske vrednosti, koje su inače ujedno i vrednosti Ustava Republike Srbije,
Pa na osnovu toga PROGLAŠAVAMO
Da je borba protiv režima Vladimira Putina u Republici Srbiji sadašnji najvažniji istinski patriotski čin,
Da se oslobođenje Republike Srbije i vraćanje kursa njenog odlučivanja u okvire interesa građana Republike Srbije postiže kroz pobedu nad agentima režima Vladimira Putina u Republici Srbiji, i proterivanje interesa tog režima iz Srbije,
Da je nužna i preko potrebna mobilizacija našeg društva radi borbe protiv delovanja režima Vladimira Putina u Republici Srbiji, ali i u svim državama bivše Jugoslavije,
Da je nužno presecanje finansijskih tokova režima Vladimira Putina u Republici Srbiji, i prekid finansiranja aktivnosti tog režima na našoj teritoriji, posebno preko naftnih i gasnih aranžmana,
Da borba za ostvarivanje ljudskih i građanskih prava i sloboda i ostvarivanje demokratije u Srbiji spada među najvažnije oruđe i metode borbe protiv zloćudnog delovanja režima Vladimira Putina u Srbiji,
Da je istinsko pomirenje sa svim narodima bivše Jugoslavije važan interes za građane Srbije, a sprečavanje širenja mržnje i animoziteta prema bilo kom delu sveta preduslov opstanka nacija,
Da beskompromisan pristup Srbije Evropskoj Uniji, porodici država i naroda Evrope, predstavlja istinsku garanciju za ostvarivanje stvarnih interesa građana Republike Srbije i svih budućih naraštaja, i da omogućava sprečavanje daljeg zloćudnog delovanja režima Vladimira Putina u Republici Srbiji,

Usled čega POZIVAMO
Sve dobronamerne činioce društva Republike Srbije da daju svoj doprinos ovoj borbi koja će tvoriti ponos kod predaka i radost kod potomaka i koja će patriotizmu i rodoljublju vratiti istinsko značenje,
Sve dobronamerne činioce društva da daju podršku ovom delovanju i zalaganju koje će biti dugotrajno i zahtevno, ali koje je jedino moguće,
Sve pojedince i grupe koji razumeju srž ovih nedaća i suštinu istaknutih potreba, da nam se pridruže u zahtevnom radu i posvećenom delovanju, kao je preduslovu budućnosti koju svi želimo i zajedno joj stremimo,
I zato IZJAVLJUJEMO
Da će principi izraženi u ovom manifestu biti osnov našeg budućeg delovanja sve dok za to bude bilo potrebe.
U Beogradu, dana 25.10.2022. godine

Za predsedništvoSlobodarskog saveza slobodne Srbije – Grupa oktobar
Nota za članove predsedništva:Molim članove predsedništva da uvaže ideje ovog nacrta i svojim glasovima ga proglase za Prvi manifest naše organizacije
S uvažavanjem Predsednik Čedomir Stojković