TTA

Tim za terenske akcije (TTA) procenjuje, sprovodi i organizuje događaje koji zahtevaju delovanje na terenu. Neki od naših članova imaju veoma bogata iskustva u protestima svih vrsta, još od vremena borbe protiv diktatora Miloševića, koja su dragocena u svakom delovanju.

The field action team (TTA) assesses, implements and organizes events that require action on the ground." Some of our members have very rich experiences in protests of all kinds, since the time of the fight against the dictator Milošević, which are valuable in every action".