Anti-Putin tim

Tim za informativnu saradnju i koordinaciju sa protivnicima režima Vladimira Putina.

Team for information cooperation and coordination with opponents of Vladimir Putin's regime.